Mien Van Kerckhoven

 

Mijn werk is een reactie op een wereld van schone schijn, op een façade waar alles perfect moet zijn. Achter de gevels van perfectie ligt er een andere wereld van hoogtes en laagtes, van vreugde, maar ook van lijden, pijn en verdriet.

Mij boeit de schoonheid van het doorleefde, de sporen van levens, van het dagdagelijkse, en het kwetsbare ervan.

Ik zie schoonheid in de onvermijdelijke vergankelijkheid, voor iedereen gelijk.

Mijn werk speelt hierop in en wil een uitnodiging zijn tot erkenning, herkenning en tot verbondenheid.

 

My work is a reaction to a world of beauty, to a facade where everything must be perfect. Behind the facades of perfection there is another world of heights and lows, of joy, but also of suffering, pain and sorrow.

I am fascinated by the beauty of wat has lived, the traces of life, of the daily live, and its fragile nature.

I see beauty in the inevitable transience, the same for everyone.

My work responds to this and wants to be an invitation to recognition, recognition and solidarity.

mien.vankerckhoven@gmail.com